За мен

Любовта ми към изкуството, красотата и хармонията ме отведе към интериорния дизайн. Завърших професионалното си обучение и желанието ми да помогна на всеки да открие хармонията в дома си е един от основните ми мотиви. Черпя вдъхнвение от природата, обичам да работя с естествени материали и се старая всеки дизайн да носи духа на собстеника си.


Удостоверения и сертификати


Вяра Златева

 Дизайнер

"Раят е мястото, което наричаме дом"

V:Yara Home Design, Bulgaria, Sofia,  v.yaradesign@abv.bg
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free!